Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Woningbouw Dr. Heijelaan Abbenes: gaat het dan toch gebeuren?

Woningbouw aan de Dr. Heijelaan leek lange tijd onmogelijk door de aanvliegroute van de Kaagbaan en de daarmee gepaard gaande bouwbeperkingen. Via de gemeente heeft de Dorpsraad enige tijd geleden vernomen dat er een projectontwikkelaar bezig was met het terrein langs de Dr. Heijelaan, omdat daar in het verleden door de Provincie toestemming voor zou zijn verleend.

De Dorpsraad heeft al diverse keren bij de gemeente geïnformeerd naar het bouwproject Dr. Heijelaan, maar men wist daar niets over te melden. Tot afgelopen week op de dorpsbarbecue via inwoners van Abbenes het gerucht de ronde deed dat de bouwplannen zouden worden gerealiseerd. Informeren bij de gemeente heeft niets opgeleverd. Na wat speurwerk van Sonja Loogman zijn er nu twee sites gevonden, waarop de bouwplannen worden aangekondigd. Het aantal te bouwen huizen varieert, het ene project dateert al uit 2016, maar de andere is recenter en het lijkt erop dat het project is goedgekeurd.

De eerste site die er melding van maakt is Ready for Living (2016) en de andere site is van NGM Development. We wachten af hoe het plan zich verder gaat ontwikkelen.

Opbellen
E-mail
Info