Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad :

Stichting dorpsraad Abbenes.

Abbenes is één van de binnen de ringdijk gelegen (kleine) kernen van de gemeente Haarlemmermeer. Samen met 31 andere kernen vormt zij de gemeente Haarlemmermeer.

Ons dorp wordt bestuurd vanuit Hoofddorp. De besluitvorming is in hoge mate gebaseerd op de visie van de grootste politieke partijen in de gemeenteraad waarin doorgaans een vertegenwoordiger uit Abbenes ontbreekt.   

Om de belangen van de Abbenesser bevolking onder de aandacht te brengen van onze gemeentebestuurders blijkt de dorpsraad een effectief instrument te zijn.  Als niet politieke belangengroep is de dorpsraad volwaardig gesprekspartner van de gemeente. Dat betekent dat de dorpsraad in Abbenes moet steunen op een zo breed mogelijk draagvlak. Dit draagvlak bestaat uit afgevaardigden van vrijwel alle verenigingen, clubs en andere groeperingen in Abbenes, tezamen vormend "De Dorpsraad".   

De dorpsraad stimuleert het verenigingsleven, clubs etc. en komt op voor de leefbaarheid in Abbenes en het algemeen welzijn van de bewoners.   

Voor de uitvoering van alle taken kiest de Stichting Dorpsraad een Dagelijks Bestuur dat elke maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, vergadert.
Het Dagelijks Bestuur schrijft minstens 2 maal per jaar een Algemene Bestuursvergadering uit. Iedere inwoner van Abbenes mag deze vergaderingen bijwonen en is derhalve van harte welkom.   

Voor de uitvoering van de meer specifieke werkzaam­heden, kent de dorpsraad een aantal werkgroepen / commissies. Deze zijn tegenwoordig :   
          a) Jeugdraad (disco, spelavonden, enz.)
          b) Handenarbeidclubs.

Voorheen waren dat ook nog :
          c) Redactiecommissie "Signalen". - Laatste uitgave januari 2011
          d) Commissie "Wegwijs in Abbenes". - Laatste uitgave in juli 2008  


Dagelijks bestuur anno 2020 :

Bas van Eerden                           Voorzitter

Theo Hoogkamer                       Penningmeester

Daniëlle van der Horst              Secretaris

Ria Baars                                     Algemeen bestuurslid

John van den Berg                     Algemeen bestuurslid


Voor meer informatie over het functioneren van de dorpsraad kunt U contact opnemen met de secretaresse:  

Mevr. Danielle van der Horst
1e secretaris
Hoofdweg 1641
2157 PB Abbenes
Telefoon 06-47940667
E-mail : dorpsraad@abbenes.net 

 

Opbellen
E-mail
Info