Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Huurders Commissie Heije :


Huurderscommissie Heije (HCH) is een vereniging van huurders in Abbenes, die een huurwoning hebben van Ymere (dus niet in geval van particuliere verhuur) met uitzondering van de seniorenwoningen in de Maria Margaretalaan.

HCH heeft periodiek contacten met Ymere over zaken die spelen in Abbenes rond huren en woon- en leefomgeving. Hiertoe behoren ook projecten zoals groot onderhoud. Tevens participeert HCH in activiteiten van Ymere, zoals excursies, thema-avonden.

Daarnaast heeft HCH contact met de Vereniging van Huurders Haarlemmermeer (VHH). De VHH is een overkoepelende organisatie van huurderverenigingen in de Haarlemmermeer. Soms neemt HCH deel aan VHH bijeenkomsten zoals (rayon)vergadering. Jaarlijks wordt er (financiële) verantwoording afgelegd van de activiteiten van HCH aan de VHH. De bijdrage, die HCH jaarlijks ontvangt, wordt besteed aan huurders of activiteiten binnen het dorp.

HCH is aanspreekpunt voor Abbenessers rondom huren en huurwoningen (alleen in relatie tot de Ymere; met uitzondering van de seniorenwoningen in de Maria Margaretalaan). In eerste instantie dienen huurders zelf contact op te nemen met Ymere, bij issues kan HCH adviseren of het onder de aandacht brengen bij Ymere (tijdens het periodieke overleg).

De HCH bestaat uit:
- Ria Witte – Langerak 57 – telefoon: 0252-544432
- Hanita Ruijgrok – De Regtstraat 18 – telefoon: 0252-544805


Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

 


Opbellen
E-mail
Info