Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Passage

Passage, een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging te Abbenes.


Een vereniging voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Eén keer per maand komen we bij elkaar op woensdagavond in het dorpshuis Het Praatpunt, (inloop met koffie/thee om 19.30 – aanvang 19.45 uur) waar aan de hand van maatschappelijke thema’s vaak sprekers worden uitgenodigd. Ook hebben we af en toe excursies, een fietstocht en is er een leeskring.

Passage is zéker niet alleen voor ouderen bedoeld. Er komen regelmatig zeer actuele en maatschappelijke onderwerpen aan de orde. We leven toch met jong en oud in deze samenleving, dus kom gerust eens een keertje kijken.

Nieuwsgierig? Kom gezellig langs of neem contact op met ondergetekende. Hopelijk zien we U/jou een keertje op een van onze avonden! Voor het gevarieerde prgramma, zie onderstaand.

Het jaarprogramma 2018 van Passage :

Passage Abbenes

55 jaar

1963  -  2018

 (aanvang avonden 19.45 uur tenzij anders vermeld)

17 JANUARI:   Jaarvergadering
Na de huishoudelijke zaken gaan we iets creatiefs doen. Ook kan ieder elkaar even een goed nieuwjaar toewensen onder het genot van een hapje en een drankje aan het eind van de avond.        


14 FEBRUARI: Ria Meuleman en echtgenoot Ton waren al eens bij ons in 2014 met een mooi reisverslag. Ze maakten een nieuwe reis naar West Canada-Rocky Mountains / kust California / Oregon. Hiervan zullen ze ons vertellen en mooie beelden laten zien.21 MAART: “Kleurique-persoonlijk kleuradvies.”
Angelique Huele uit Purmerland is kleurconsulent. Ze geeft kleuranalyses, dat is het samen ontdekken van de kleuren die het beste passen bij iemands huid, ogen en haar, maar vooral bij iemands persoonlijkheid.

 

4 APRIL: Kienen – een extra avond om de kas aan te vullen. 
Nemen we allemaal weer wat leuke prijsjes mee? 
(let op: aanvang deze avond 19.15 uur.)

 

18 APRIL: Sybil van Dam is een veelzijdige, creatieve vrouw die de “juf” is van de verhalentafel in het Haarlemmermeers Historisch Museum. Ze is zeer geïnteresseerd in de verhalen en de geschiedenis van de Haarlemmermeer en heeft zelf ook boeken gepubliceerd. 

 

16 MEI: onze ‘KOOK’- avond.
Dit wordt een feestelijke avond, want we vieren dan ons 55 jarig jubileum !
(grote zaal - aanvang en invulling wordt nog nader bekend gemaakt.)

 

VAKANTIEPERIODE

 

19 SEPTEMBER: Over de datum? De echte houdbaarheid van levensmidelen.
De houdbaarheid van levensmiddelen beoordelen vinden veel mensen lastig. Voedingskundige Martin van der Gaag laat zien welke soorten voedselbederf bestaan, welke ongevaarlijk zijn en wat je aan moet met de verschillende houdbaarheidsdata.
Neemt u een zo oud mogelijk levensmiddel uit voorraad mee?

 

17 OKTOBER: “Goed nieuws”
Avond verzorgd door ons eigen bestuur met een thema van Passage.

 

14 NOVEMBER: dhr.Broekhuizen uit Lisse vertelt ons over de stad Leiden en heeft een mooie powerpointpresentatie.

 

19 DECEMBER: Kerstviering met een gezamenlijke broodmaaltijd en aansluitend een advents/kerstliturgie en een mooi kerstverhaal.
(aanvang 18.00 uur – grote zaal)
Meenemen kaars / houder - extra kosten: € 2,50 pp

EXTRA ACTIVITEITEN:

 13 JUNI: Fietsen -  bij slecht weer week later

Afdelingsavonden worden gehouden op de woensdagavond - inloop met koffie 19.30 uur / aanvang 19.45 uur tot ca. 22.00 uur. (tenzij anders vermeld in programma) in boven/vergaderzaal van: Dorpshuis Het Praatpunt


Informatie

Lenny Versteeg – voorzitter , tel. 545741 /                                                                                      email : lennyversteeg@quicknet.nl

Jolanda Hoekman – secretaresse, tel.544613 /                                                                        email : jolanda.rinus.hoekman@kpnmail.nl


Waarover gaat Passage?

Politiek, economie, kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, geloof, plattelandsontwikkeling, milieu. Maar ook wandelen, creatief zijn, naar een tentoonstelling gaan, een cursus volgen, samen plezier hebben. Zomaar wat zaken waar leden van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, zich mee bezig houden. Vanuit hun betrokkenheid bij de wereld waarin zij leven. Met de wens om actief bij te dragen aan een betere, rechtvaardiger samenleving en zichzelf te blijven ontwikkelen op maatschappelijk en cultureel terrein.

 

Wat biedt Passage?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage:

- ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;

- ontmoeting: ontmoetingsdagen, culturele uitstapjes, excursies, reizen;

- ondersteuning: ledenblad, contributiefonds.

Passage biedt haar leden projecten aan op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking. Ook organiseert Passage reizen met culturele bestemmingen voor leden, en cursussen.


Zie ook www.passagevrouwen.nl