Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Protestantse Gemeente Abbenes :

Onze kerkelijke gemeente is ontstaan door het samengaan van de Nederlands Hervormde Gemeente Abbenes met de wijkgemeente Abbenes van de Gereformeerde Kerk te Nieuw Vennep.


Voordat er een kerk in Abbenes werd gebouwd, kerkten de bewoners van Abbenes in de Hervormde kerk van De Kaag.

De werkzaamheden aan de drooglegging in het Haarlemmermeer bracht een toestroom van arbeiders met zich mee. De kerk in De Kaag werd te klein. Pogingen om die kerk te vergroten mislukten.


In 1865 gaf het Classicaal Bestuur te Leiden toestemming voor fondsenwerving ten behoeve van de bouw van een kerk te Abbenes. Meester Pieter Boekel schreef in die tijd een boek over de geschiedenis van het Haarlemmermeer. De opbrengsten uit de verkoop van dit boek kwamen ten goede van het fonds voor de bouw van de kerk. In 1868 schonk dr. J.P. Heije 1/3 bunder grond, gelegen naast de openbare school. Hierop zou de kerk gebouwd gaan worden. Op 8 juli 1868 legt dr. Heije's dochter Sophia de eerste steen en wordt er met de bouw begonnen. Op Tweede Paasdag, 29 maart 1869, wordt de kerk plechtig in gebruik genomen. De samenwerking met De Kaag blijft echter nog bestaan.

Op 23 augustus 1894 besluit de Algemene Synode dat Abbenes zal worden samengevoegd met de Hervormde kerk van Nieuw Vennep. Op 1 januari 1895 is de samenvoeging een feit. Dit samengaan zal duren tot 1990.

In 1990 maakt de Ned. Hervormde Kerk van Abbenes zich los van de Ned. Hervormde Kerk van Nieuw Vennep. In dat jaar wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de wijkgemeente Abbenes van de Gereformeerde Kerk te Nieuw Vennep.
In 2000 zijn alle stukken door de kerkelijke overheid goedgekeurd en is de Samen Op Weg Gemeente Abbenes een feit.
In 2007 worden de eerste stappen gezet om te komen tot een Protestantse Gemeente Abbenes.

Voor meer informatie en bezoek aan de website van de Protestantse Gemeente Abbenes klikt u op het plaatje hieronder.


Opbellen
E-mail
Info