Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Algemene Begraafplaats Abbenes

Niet alle dorpen in de Haarlemmermeer hebben een eigen begraafplaats. Abbenes echter wel! De familie van Jan Pieter  Heije bezat veel grond in het zuiden van de Haarlemmermeer. Hiervan heeft Heije  een perceel grond gelegen aan de Hoofdweg afgestaan voor de bouw van de kerk. Achter die kerk lag een heel plantsoen, ook eigendom van de familie, waar tegenwoordig de Maria Margaretalaan en de volkstuinen zijn, tot aan het graf van Jan Pieter Heije.

In 1885 is het achterste stuk van het perceel in erfpacht gegeven aan het toenmalige kerkbestuur ten behoeve van een begraafplaats in Abbenes en wel door de weduwe van J.P. Heije, Maria Margareta van Voorst. Met als voorwaarde dat het een algemene begraafplaats moest worden, voor alle bewoners van Abbenes. Betreffend stuk grond was toen echter al als zodanig in gebruik: het oudste graf dateert uit 1879. De begraafplaats is na 99 jaar pacht eigendom geworden van de kerk.

Er bevinden zich verschillende soorten graven op de begraafplaats. De oudste graven zijn ‘te allen tijde’, d.w.z. eeuwigdurend, tenzij de familie er afstand van doet of in het uiterste geval bij bepaalde omstandigheden. 

Tegenwoordig hebben de particuliere graven een looptijd van 30 jaar wat eventueel nog verlengd kan worden en de algemene graven een looptijd van 15 jaar. Die kunnen niet worden verlengd. Voor kindergraven gelden dezelfde regels als bij de particuliere graven. Sinds enige tijd beschikt de begraafplaats ook over urnengraven. Ook deze graven hebben een looptijd van 15 jaar. In één urnengraf kunnen vier asbussen.

De begraafplaats is dus al ruim 130 jaar de laatste rustplaats voor (oud) Abbenessers. Veel voorkomende namen op de begraafplaats zijn bijvoorbeeld  Bos, Kroon, de Regt, van Tol. Sinds 1980 is de begraafplaats ondergebracht in een stichting, Stichting Begraafplaats Abbenes.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  1. Jasper Engel, voorzitter
  2. Ies Kroon, penningmeester
  3. Ria Baars, secretaris
  4. Bart van't Riet, algemeen bestuurslid
  5. Maurits van Tol, algemeen bestuurslid
  6. Niek van Reeuwijk, algemeen bestuurslid


Voor het aanmelden van een teraardebestelling kunt u zich melden bij:

-Ab Kofoed, telefoon 06-29108486

-bij geen gehoor Ria Baars, 0252-544306

Correspondentie kunt u sturen aan: 

Ria Baars, Hoofdweg 1758, 2157 NC Abbenes. Mailen kan ook naar:  c_baars@quicknet.nl


Voor de privacyverklaring van Stichting Begraafplaats Abbenes, klik hier

Opbellen
E-mail
Info