Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Winterconcert in dorpskerk Abbenes voor kindertehuis in Nepal


Op vrijdag 18 december werd er wederom een muziekavond gehouden in de dorpskerk van Abbenes. Op zulke avonden is de entree gratis, een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom. Die wordt veelal besteed ten bate van de dorpskerk zelf, omdat het onderhoud van zo'n oud gebouw nu eenmaal veel geld kost. Dit keer echter was de opbrengst voor een kindertehuis in Nepal, "Kindertehuis Ketaaketighar Nepaalmaa". Geen idee hoe je dat uitspreekt, maar het betreft een Nederlands project in Nepal voor thuisloze kinderen.


Dit project vindt zijn oorsprong op De Kaag, waar in De Stal o.a. heel veel engeltjes zijn gemaakt door vele vrijwilligers. Ook wordt het project vanuit Nederland goed in de gaten gehouden en op eigen kosten bezocht door de initiatiefnemers.


Zo'n muziekavond vergt een hele organisatie. Allereerst musici vinden die, liefst belangeloos, optreden. Dan de aankondigingen, inrichting van het kerkgebouw, catering en het oefenen. Maar het is de organisatoren weer gelukt een mooi programma samen te stellen. Er waren optredens van Jan Biemond (orgel en piano), Eric Esche (gitaar), Gerard Cleton (zang en gitaar), Aad Wols (tenor saxofoon) en het zangkoor Jedaja uit Nieuw Vennep.


De kerk was goed gevuld en men kon luisteren naar stukken van Händel en Mozart tot Eric Clapton en de Byrds. Ook waren er de engeltjes te koop voor het kindertehuis en mooie sjaals, tassen e.d. uit Nepal.  In de pauze en na afloop waren er consumpties te verkrijgen.


Deze avond bracht het mooie bedrag op van € 475. De verkoop van de engeltjes tenslotte, welk project al veel langer loopt, bracht het fantastische bedrag van € 1279 op! Daarmee kunnen weer dakloze kinderen in Nepal worden geholpen aan onderdak en een opleiding. Alle bezoekers en  donateurs hartelijk dank!
Opbellen
E-mail
Info