Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Vrijwilligerslijst OEV Abbenes een succes.

Vrijwilligerslijst Oranje Evenementen Vereniging (OEV) Abbenes een succes.

Onlangs heeft OEV Abbenes via een e-mail bericht een oproep gedaan om vrijwilligers te laten aanmelden voor een vrijwilligerslijst.

Het bericht was als volgt :
Beste vrijwilligers,

Een nieuw jaar voor Oranje Evenementen Vereniging Abbenes, een jaar waarin we allemaal weer een jaartje ouder worden en een jaar waarin de vergrijzing weer verder toeneemt in Abbenes. Maar met evenementen en activiteiten, welke er door diverse organisaties en verenigingen georganiseerd worden in Abbenes, blijft het leuk wonen in ons dorpje…

Toch is dit bericht niet zonder reden aan jullie gericht. OEV Abbenes wil namelijk graag een email vrijwilligerslijst gaan maken en een vrijwilligers Whatsapp. Om de evenementen te kunnen blijven organiseren hebben we gewoon veel hulp nodig anders is het bijna niet meer te doen, want zoals eerder gezegd, we worden weer een jaartje ouder. Gelukkig krijgt de OEV altijd heel veel hulp van vrijwilligers en zijn er heel veel dorpsgenoten best bereid om af en te een te helpen alleen moeten ze wel benaderd worden. Dat ging vaak telefonisch en daar ging ook veel tijd aan verloren of personen waren niet te bereiken of we hadden het gewoon te laat gevraagd.

Via een e-maillijst en whatsapp willen we dat voorkomen in de toekomst.

Onze vraag is willen jullie op onze vrijwilligerslijst ?

Laat ons dat via een retour bericht even weten (Ook als je dat niet wilt (helaas) graag even een berichtje. Willen jullie ook je mobiel nummer doorgeven zodat we je kunnen toevoegen aan onze vrijwilligers app.

We hopen op heel veel positieve reacties.

Deze reacties kwamen er ook. Nu al hebben 28 vrijwilligers zich aangemeld om op de lijst te komen. Dat is een mooi begin maar hiermee zijn we er nog niet. We kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken.

  Dus ook voor de rest van Abbenes het verzoek :

        Geef je nu op als vrijwilliger van OEV Abbenes.

Stuur een e-mail bericht aan oev@abbenes.net of een app bericht naar telefoon nummer : 06-1044 9091

Doen hoor !!!

Het hulpprogramma voor dit Koningsdag weekend :

Zondag 26 april, om 13.00 uur de tent opbouwen. Dit duurt ongeveer 1 uur.
Daarna de tent gedeeltelijk inruimen. Dit zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Vervolgens op Koningsdag om 09.00 uur alles klaar zetten. Ongeveer 2 uur werk.
Tussen 19 en 20 uur alles weer opruimen. Ook ongeveer 2 uur werk.

Dan bij DROOG weer de tent op dinsdagavond 28 april om 19.00 uur opruimen. Ongeveer 1 uur werk. Als het niet droog is laten we via app weten dat het niet doorgaat.

Opbellen
E-mail
Info