Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Protestantse Gemeente houdt startweekend 2015


Voor de Protestantse Gemeente Abbenes was zaterdag 12 en zondag 13 september het startweekend van het nieuwe kerkelijk jaar. In de zomer zijn er gewoon kerkdiensten geweest, maar deze start houdt in dat de overige activiteiten weer worden opgestart, zoals de kindernevendienst, de ouderenmiddagen en de gespreksgroepen.


Zaterdag 12 september konden de mensen aanschuiven bij de jaarlijkse barbecue, gehouden bij de familie Baars. Dominee Conny Berbée opende de barbecue en daarmee tevens het startweekend.


De door vrijwilligers gemaakte salades smaakten heerlijk tezamen met het vlees van de slager. Op twee barbecues werd volop gebakken. Ook aan de kinderen was gedacht: zij konden pannenkoekjes bakken en ook oud-Hollandse spelletjes spelen, gehuurd door Henk de Ruiter. Tevens konden zij hun energie kwijt op het springkussen van de OEV. Het bleef gelukkig droog, zodat een groot gedeelte zich buiten afspeelde.


Op zondag was de startdienst in onze  dorpskerk om half tien met als thema 'goede buren'.  Ben je een goede buur, heb je je naaste lief, zet je dat ook om in daden? Tot wie strekt die naastenliefde zich uit, is dat alleen voor je familie, vrienden of ook voor je volksgenoten? Vaak komt die hulp van iemand die je niet verwacht. Waar mensen barmhartig zijn, wordt iets van Gods liefde zichtbaar. Deze dienst was een feestelijke zangdienst, waar 'verzoeknummers' voor ingediend konden worden, waaruit een selectie is gemaakt. Er kon uit volle borst worden meegezongen met zowel oude als nieuwe liederen. Na afloop was er zoals gebruikelijk een kopje koffie voor iedereen en limonade voor de kinderen. De dienst kunt u beluisteren op   https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11201


Opbellen
E-mail
Info