Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Slotdienst Prot. Gemeente Abbenes met Tonnekoor, afscheid ambt  ouderling en kindernevendienst


In de slotdienst van het kerkelijk jaar van de Protestantse Gemeente Abbenes trad een trouwe ouderling terug: Jopie van Toorn. Jopie is 13 jaar lang ouderling geweest voor de Protestantse Gemeente. Zij heette de mensen welkom in de kerk, bezocht o.a. ouderen en zieken, organiseerde ouderenmiddagen, maar was ook een coach voor de volgende generatie ouderlingen en een klankbord voor de pastorale medewerkers. De Protestantse Gemeente Abbenes is Jopie van Toorn heel dankbaar voor haar grote inzet en toewijding afgelopen jaren. Van de kinderen van de kindernevendienst ontving zij van ieder kind een bloem.


Ook namen deze morgen afscheid, maar hopelijk niet voorgoed, Marije van der Spek en Sofie Buitenhuis van de kindernevendienst. Er werd hen ten afscheid een mooie bijbeltekst mee gegeven en een toepasselijk gedicht voorgelezen. Een rode roos kregen Marije en Sofie ten afscheid van deze periode kindernevendienst. Van dominee Conny Berbée ontvingen zij een witte roos als teken van welkom in de 'volwassenen' kerk. 


In deze slotdienst zong ook het Tonnekoor. Niet alle jeugdige leden waren aanwezig, maar er werd prima gezongen onder leiding van dominee Conny Berbée. Het koor ontving dan ook diverse keren applaus, fijn dat ze er waren!Heeft u de dienst gemist? Deze is nog te beluisteren op de site van de kerkomroep.nl : http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11201


Opbellen
E-mail
Info