Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Oecumenische tentviering van Abbenes en Nieuw Vennep

Voor de 18de keer al weer werd er tijdens de feestweek van Nieuw Vennep een tentviering georganiseerd door de kerken van Abbenes en Nieuw Vennep. In deze tijd van conflicten rondom godsdienst is deze samenkomst een teken van vrede. De samenwerkende kerken in Nieuw Vennep gaven hierbij een duidelijk signaal af: er was geen reguliere kerkdienst. Gezien de vele bezoekers, ruim 700 in de leeftijd van nul tot ruim 80 jaar, denken velen er zo over.

Het thema van de dienst was 'Bruggen bouwen'. Of het nu een bruggetje over de sloot is of een Calatravabrug: als het maar een brug is die verbindt in het geloof. Vorig jaar deed dominee Conny Berbee het kindermoment en had zij met de kinderen liederen ingestudeerd. Dit jaar nam zij de verkondiging voor haar rekening.

Zij vertelde dat wij niet verschillen in geloof, maar in geloofsgemeenschap. Tussen die geloofsgemeenschappen bestaan verschillende accenten, maar er zijn veel meer dingen die ons verbinden: wij geloven uiteindelijk hetzelfde! Zij wist het aloude gezegde 'Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen' om te buigen naar een positieve variant, die de brug tussen de geloofsgemeenschappen en het mooie initiatief van deze tentdienst onderstreepte: 'Twee geloven op één kussen, daar is de Heilige Geest aan het klussen'. Fijn dat deze tentdienst daaraan mocht bijdragen en dat zoveel mensen van jong tot oud, daarvoor open staan.Opbellen
E-mail
Info