Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Basisschool De Tonne en kinderopvang Babino vormen IKC                (Integraal Kind Centrum)

De slogan op de uitnodiging Samen voor alle kinderen 'Alles in Abbenes' verwoordde het idee achter de IKC: een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Dat is het gezamenlijk doel van basisschool De Tonne en kinderopvang Babino, waar de laatste twee jaar al hard aan is gewerkt.

En daar hoort een nieuwe naam bij. In 1985 toen kleuteronderwijs en de lagere school werden samengevoegd tot het basisonderwijs, is de naam ook gewijzigd van Meester Pieter Boekel School naar De Tonne. Nu is het dus weer zover. Een nieuwe naam verzinnen die echter ook de visie van het IKC inhoud geeft, valt niet mee. En smaken verschillen nu eenmaal.

Maar na wijs overleg tussen bestuurders van Meer Primair, onderwijzend personeel en andere geledingen, is men er in geslaagd een naam te vinden die aansluit bij visie van het IKC op het opgroeiende kind. Om 12 uur op woensdag 21 maart 2018 werd de nieuwe naam onthuld. Voorafgaand aan deze officiële gebeurtenis, hadden de kinderen een ochtendprogramma gebaseerd op de natuur: er waren dieren in de school waarbij een rondje op een paard kon worden gereden of een diertje vastgehouden, er werd gezamenlijk gewerkt aan insectenhotels, er werd geschilderd en potjes gemaakt met zonnepitten.

Bij de officiële onthulling hield eerst Eef Niesing namens Meer Primair een toespraak, daarna directeur Adriënne van Beinum van De Tonne en Mandy Beets van Babino, waarna met behulp van een aantal kinderen de nieuwe naam werd onthuld:

De lente is het seizoen van de bloei, groei en ontwikkeling: de bollen komen boven de grond, de knoppen komen aan struiken en bomen, de vogels beginnen te fluiten. Het is een seizoen met vrolijke frisse kleuren, dat associatie met de natuur oproept. De kinderen op het IKC Abbenes zijn ook in de lente van hun leven, zij staan aan het begin van hun groei en ontwikkeling!

En die ruimte om te groeien en ontwikkelen, die krijgen ze op het IKC. De afgelopen tijd is dat al bewezen. Hier in Abbenes kennen wij elkaar. De kinderen voelen zich thuis in het gebouw, ongeacht of ze zich in de kinderopvang of in het schoolgedeelte bevinden, de kinderen helpen elkaar en de leerkrachten kennen de kinderen. Zo valt niemand tussen wal en schip.

De kinderen krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Letterlijk: de school staat midden in het groen en hier wordt volop aandacht aan besteed. Figuurlijk: de kinderen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. Dat geldt ook voor creativiteit. Zoals het IKC stelt:                                                            groot worden in een kleine omgeving, daar zijn wij groots in!

Het IKC zet in op natuur en duurzaamheid. Alle kinderen kregen een dopper waterfles met logo cadeau, zodat er door de kinderen hieruit gedronken kan worden en er minder afval zal zijn. En er was nog meer goed nieuws: de stint (elektrische bolderkar om kinderen te vervoeren) van de kinderopvang was al prachtig met het nieuwe logo beplakt én ...... het IKC heeft eindelijk toestemming van de gemeente om de leegstaande ruimte in gebruik te nemen. Hard nodig omdat de kinderopvang uit zijn jasje groeit. Tot slot was er bij deze feestelijke aangelegenheid een glaasje champagne (alcoholvrij) en een lekker taartje. Gefeliciteerd IKC De Lente en heel veel succes bij de groei en ontwikkeling van de kinderen in Abbenes !!

Onderstaand de overige foto's en de film !

Videoverslag van de onthulling :

Foto's van de onthulling :


 

 

 

 

 

Opbellen
E-mail
Info