Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!Koninklijke onderscheiding voor organisatoren rommelmarkt

De rommelmarkt Abbenes, u heeft het al kunnen lezen, werd voor de allerlaatste keer georganiseerd afgelopen zaterdag. Dat is natuurlijk geen eenvoudige beslissing geweest, een beslissing die al een jaar geleden is genomen. Maar op een gegeven moment, zoals het zo mooi werd verwoord die laatste dag, moet je voor jezelf en je gezondheid kiezen.

Dat deden Henk en Anneke den Butter na zich ruim 30 jaar met grote inspanningen voor de rommelmarkt te hebben ingezet. Het ophalen van de spullen (over rommel spreken we niet hè), de opslag, het bevoorraden van de loods in Abbenes, de administratie, de catering, zo’n beetje alles is de laatste jaren op hun bordje terecht gekomen. Daar waren ze gedurende het hele jaar mee bezig, maar ook waren ze in actie voor de jaarlijkse bazaar in maart en de kerkbarbecue in september. Daarnaast zit Anneke in het bestuur van het zangkoor en Henk verricht nog overige hand en spandiensten voor de kerk.  

De perioden van de rommelmarkt  echter, dat waren pas echt tropenweken voor hen. Dágen en avonden én huis waren gevuld met rommelmarkt. Gelukkig kregen ze de laatste jaren assistentie van hun gezin, waarbij ook de digitale weg werd bewandeld. Maar ondanks dat bleef het gewoon heel veel werk, waarbij de leeftijd ook een rol ging spelen. En zagen ze zich genoodzaakt hun werkzaamheden ten behoeve van de rommelmarkt  te beëindigen.

Als u dit zo leest, zult u het er toch roerend mee eens zijn dat deze twee mensen een Koninklijke Onderscheiding verdienen. Dat vond het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente ook en dus werd er voor beiden een ´lintje´ aangevraagd. Door diverse mensen werden aanbevelingsbrieven geschreven voor zowel Henk als Anneke. De gemeente Haarlemmermeer was het snel met ons eens: zij verdienden een Koninklijke Onderscheiding! En…..burgemeester Onno Hoes en zijn persoonlijke assistente waren bereid dit op de laatste rommelmarkt (op hun vrije zaterdag) te komen doen, hoe bijzonder!

Henk en Anneke wisten uiteraard van niets en iedereen vond het reuze spannend of het geheim zou blijven tot aan het eind. Met lichte verbazing constateerden ze wel dat er veel familie aanwezig was, maar dat was ‘vanwege de laatste rommelmarkt’. De verrassing voor Henk en Anneke was dan ook groot toen ze naar voren werden geroepen en daar de burgemeester met ambtsketen zagen staan, die hen toesprak.Dat deed hij zeer geanimeerd, hij had de aanbevelingsbrieven goed gelezen, hij betrok de (schoon)kinderen er ook bij en hij had lovende woorden voor alle werkzaamheden van Henk en Anneke. Maar zoals hij ook zei, zoals ook reeds hierboven geciteerd: soms is het tijd om voor jezelf en je gezondheid te kiezen. En zo is het maar net.
Na het opspelden van de Koninklijke Onderscheidingen kwamen familie, vrienden, mede kerkgenoten, vrijwilligers en bezoekers hen feliciteren. En gaven ze meteen ook maar even een interview aan het Witte Weekblad. 

Wat een mooie Koninklijke kroon op hun járenlange inzet!

De videobeelden hieronder :

Opbellen
E-mail
Info