Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Jubileumperiode  ‘150 jaar Kerk in Abbenes’ goed begonnen


Het hele dorp en omstreken heeft een programmaboekje met uitnodiging voor zondag 8 juli ontvangen. Dus het kan u niet ontgaan zijn:               de kerk in Abbenes bestaat 150 jaar!

De kerk, die beeldbepalend is voor ons dorp en een gemeentelijk monument is, werd 150 jaar geleden met in onze ogen primitieve middelen gebouwd. Geen grote hijskranen of machines, maar handwerk. En na 150 jaar staat die kerk nog kaarsrecht op de terp!


Op zondag 8 juli 2018 werd gevierd dat 150 jaar geleden de eerste steen werd gelegd. Op deze bijzondere zondag was er zoals gebruikelijk ook een kerkdienst, waarin ook een stuk historie werd verteld zowel bij de aankondigingen aan het begin van de dienst als halverwege door  dominee Conny Berbee. Het thema van deze dag was ‘bouwen’.

De liederen gingen daarover en de bijbellezing was dezelfde als 150 jaar geleden bij de opening van de kerk. Het kerkkoor van Abbenes, dat al járen bestaat, nog geen 150 jaar maar toch wel 70, zong ook daarop aangepaste liederen. De kinderen van de kindernevendienst gaan de komende periode een kerk bouwen met Kapla steentjes , waarvan Conny Berbee tot haar verrassing de eerste steen mocht leggen.

Als laatste lied zong het koor ‘Abbenes’, geschreven door Jan Pieter Heije. Dat lied werd voorheen gezongen op de melodie van een lied uit het liedboek, maar door Ger Hovius is er een vierstemmige melodie op gemaakt, welke uitvoering door het kerkkoor werd gezongen. Hierbij ging het kerkkoor in een halve kring om de kerkgangers heen staan, in de gangpaden, waardoor de bezoekers als het ware persoonlijk werden toegezongen.

Zowel voor de kerkdienst, waarbij diverse bezoekers al een kopje koffie kwamen halen en oude bekenden begroetten, als erna was er samenkomst voor genodigden, dorpsbewoners en belangstellenden. Vanwege het mooie weer kon dat plaats vinden op het grasveld naast de kerk. Er waren twee prachtige taarten in de vorm van bouwstenen, met foto’s van de kerk erop. Ds. Conny Berbee mocht uiteraard de eerste steen in dit geval eraf halen en uitdelen.Ook sloten dorpsbewoners na de kerkdienst aan. Velen ontmoetten elkaar na jaren weer! Naast de huidige Abbenessers waren er bijvoorbeeld ook twee voormalig schooldirecteuren, ex-predikanten, oud bestuurders en bewoners. Na de koffie met gebak waren er hapjes, zoutjes en later ook broodjes en soep. Velen bleven langer dan gepland, een goed teken!

Een geslaagde opening van de jubileumperiode ‘150 jaar Kerk in Abbenes’. Maar in het programmaboekje staan nog veel meer activiteiten die deze periode gaan plaatsvinden. Van één activiteit is de datum gewijzigd i.v.m. de geplande disco in Abbenes: de churchquiz is verplaatst naar zaterdag 10 november.

Bekijkt u de activiteiten in het boekje nog eens goed, u kunt schilderen, knutselen, naar muziek luisteren, bingo-en, en meld u aan. De kerk is er voor iedereen!

De bakker heeft een klein foutje gemaakt in het jaartal, maar de taart smaakte er niet minder om!

Opbellen
E-mail
Info