Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Jubileumviering van de 150-jarige kerk op een zonnige vrijdag 29 maart 2019De paarden hadden er al zin in op die mooie zonnige ochtend, vrijdag 29 maart. Maar ze moesten nog even wachten bij de familie Van der Spek op het erf, want de schoolkinderen van IKC De Lente waren nog onderweg naar de 150-jarige kerk. In het rijtuig hadden inmiddels de burgemeester, ´Jan Pieter Heije´ en wonderwel óók zijn achter-achterkleinzoon met echtgenote, de heer en mevrouw Daniels, plaats genomen.

De kinderen en juffen waren in het oud-Hollands verkleed, wat een prachtig sfeerbeeld gaf alsof we weer terug in de tijd waren. Het paard en rijtuig met zijn gezelschap arriveerde bij de kerk, zoals ook Jan Pieter Heije daar 150 jaar geleden moet zijn aangekomen. Daar stonden veel genodigden en belangstellenden het rijtuig op te wachten. Burgemeester Onno Hoes, de heer en mevrouw Daniels en acteur Fred Rosenhart alias Jan Pieter Heije liepen door een haag van kinderen de trap op de kerk in.Daar kon het officiële programma beginnen. In de volle kerk werd Iedereen welkom geheten door dominee Conny Berbée. Daarna volgde een historische introductie door Fred Rosenhart, die vertelde over Jan Pieter Heije en het dorp Abbenes van ruim 150 jaar geleden. Dat historie niet saai hoeft te zijn, bewees hij maar weer eens. Hij had de lachers op zijn hand, wat de feestelijke stemming verhoogde. Hierna volgde een minimusical van IKC De Lente, waarin de liedjes van J.P. Heije waren verweven, tussendoor vertellers die hun eigen visie op Abbenes gaven en uiteindelijk nog een rap van de hoogste groepen. Heel mooi uitgevoerd door de kinderen! De familie Daniels verbaasde zich erover dat zelfs de jongste kinderen zo netjes stil hebben gezeten tijdens deze bijeenkomst.


Hierna was het de beurt aan de burgemeester. Ook hier geen saaie lange speech, maar kort en met humor. De burgemeester wist naast de bekende Abbenessers Jan Pieter Heije en Meester Pieter Boekel (eerste geschiedenisboek over de droogmaking van het Haarlemmermeer geschreven, waarvan de opbrengst ten bate was van de bouw van de kerk) er nog twee te noemen: Dirkje van der Spiegel, schrijfster van meer dan 50 boeken en Renate Jansen, voetbalster bij SV Abbenes en nu bij FC Twente plus international bij de OranjeLeeuwinnen! Ook reikte de burgemeester tot ieders verrassing de eremedaille van de gemeente Haarlemmermeer uit! Hierdoor raakte Conny Berbée even van haar stuk en vergat bijna de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. De aanwezige winnaars Maartje en Eveline mochten met de burgemeester meerijden in het rijtuig naar het graf van Jan Pieter Heije, wat nog mooier was dan de 1ste prijs zelf.

Vervolgens zong het koor Samen op Weg onder leiding van George Germans nog twee liederen van Jan Pieter Heije: ‘Abbenes’  en ‘Vleugelen’ , dat begint met de regel ‘Een lied, een lied uw leven lang’ wat in de graftombe van hem staat gebeiteld. Hierna werd onder de stralende zon achter het rijtuig aan de wandeling daar naartoe gemaakt.

Bij het graf werden volgens de traditie narcissen gelegd, liedjes gezongen van Jan Pieter Heije onder leiding van ´hemzelf´, waarschijnlijk een wat vrolijker uitvoering dan de Heije van 150 jaar geleden. Bij de uitgang kregen de kinderen weer de befaamde chocomel en krentenbol, een traktatie ter ere van Heijes geboortedag voor de schooljeugd zoals hij dat zelf heeft beschreven bij de oprichting van het Heijefonds.

Dorstig geworden van het zingen en praten, ging iedereen weer retour richting kerk, waar de koffie, thee, koek en broodjes al klaar stond. Iedereen bleef lekker lang ‘hangen’, oude bekenden praatten met elkaar en de tentoongestelde boeken, foto’s, memorabilia en kleding met bijschriften werden bewonderd.Deze jubileumviering was een kroon op het feestjaar. Het weer was fantastisch. Zoals Conny Berbée zei: je kunt alles regelen, maar niet het weer. En verder zat echt alles mee. Heel veel dank aan allen die vrijwillig de handen uit de mouwen staken bij de diverse bijeenkomsten afgelopen jaar en bij dit jubileum. Heel veel dank aan de sponsoren. De organisatie kan terugkijken op een heel geslaagd jaar, waarbij invulling werd gegeven aan het motto: de kerk is er voor iedereen! En dat dan als afsluiting het beoogde hoogtepunt zo’n prachtige dag is geworden, daar wordt nog steeds van nagenoten.  

De bezoekers waren zeer positief, complimenteerden het comité over het programma en de uitvoering. De heer en mevrouw Daniels waren zo blij waren dat ze ondanks hun gezondheidsproblemen aanwezig konden zijn bij dit jubileum en dat over-overgrootvader Heije nog steeds herdacht werd om zijn goede werken voor Abbenes. En de burgemeester vond dit een heel leuk evenement in zijn korte carrière bij de gemeente Haarlemmermeer!

Er zijn nog veel meer mooie foto's gemaakt door Mandy en Annelies. En Erica van den Berg filmde de viering. Ook kregen wij nog van anderen toegezonden. Deze moeten nog uitgezocht worden en volgen later.

Opbellen
E-mail
Info