Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Abbenes krijgt een Integraal Kindcentrum: 12 juli open huis


Vanaf augustus 2016 vormen basisschool De Tonne en Babino Kinderopvang een Integraal Kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken en vanuit een gezamenlijke visie, samen met ouders, werken aan een brede ontwikkeling van kinderen. Basisschool De Tonne is onderdeel van Meer Primair. Babino Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met twintig vestigingen in Zaanstad en één in Hoofddorp.

Het Integraal Kindcentrum Abbenes is het derde IKC in de Haarlemmermeer. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen hier vanaf 29 augustus 2016 vijf dagen per week van 07.30 tot 18.00 uur terecht voor een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten. In een plezierige, uitdagende en veilige omgeving kunnen kinderen leren en spelen.

Het Kindcentrum wil in belangrijke mate een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het dorp Abbenes. Niet alleen als brede voorziening voor kinderen, maar ook als “huis” voor allerlei activiteiten in het dorp. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke ligging van de school. Door de buitenruimte volop te benutten, worden de kinderen bewust van de waarde van de natuur om hen heen en ontwikkelen zij zich stap voor stap tot bewuste burgers voor wie duurzaamheid vanzelfsprekend is.

Het IKC in Abbenes wil kinderen voorbereiden op de wereld van morgen. Leren anno 2016 is veel meer dan het opdoen van kennis alleen. De samenleving van vandaag en morgen vraagt om 21-eeuwse vaardigheden.

Vanuit één organisatie en onder één dak wordt gewerkt aan een doorgaande lijn van onderwijs, opvoeding en opvang. Het IKC wil zich daarbij m.n. richten op Duurzaamheid & Natuur en Cultureel & Creatief.

Het gebouw krijgt de komende maanden nog de nodige aanpassingen. Om toch een start met kinderopvang na de zomervakantie mogelijk te maken is de afgelopen weken een tijdelijke voorziening in het schoolgebouw gerealiseerd.

Dinsdag 12 juli 2016 organiseren De Tonne en Babino Kinderopvang van 18.00 – 19.00 uur open huis voor alle ouders en andere belangstellenden. Onder genot van een hapje en een drankje is de mogelijkheid aanwezig om het gebouw (De Tonne,  Langerak 42, 2157 PG Abbenes) te bekijken en met de (nieuwe) medewerkers kennis te maken.

Voor meer informatie over het Kindcentrum in Abbenes kunt u contact opnemen met Adrienne van Beinum, tel.: 0252-544359  of per mail A.vanBeinum@DeTonne.nl.

 

Opbellen
E-mail
Info