Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Na een geslaagd eindfeest hield IKC De Tonne en Babino Kinderopvang open huis.

Al jaren was er vraag naar, maar het kwam niet van de grond: kinderopvang bij basisschool De Tonne in Abbenes. Mede dankzij de enorme inzet van directeur Adriënne van Beinum is er nu toch een kinderopvang gerealiseerd.

Geen 'gewone' buitenschoolse opvang, maar een Integraal Kindcentrum. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen hier vijf dagen per week van 07.30 tot 18.00 uur terecht voor een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten. In een plezierige, uitdagende en veilige omgeving kunnen kinderen leren en spelen.

Veel ouders, die hun kind al dan niet al hadden opgegeven, kwamen een kijkje nemen in de kleurrijke ruimte, die er uitnodigend uitziet. In afwachting van de benodigde documenten van de gemeente is deze ruimte tijdelijk, maar volledig ingericht. De kinderen voelden zich er onmiddellijk thuis en begonnen al te spelen. Er zijn al aardig wat aanmeldingen voor dagdelen binnen, maar heeft u belangstelling, probeert u dan gerust of er nog een plaatsje vrij is. Voor meer informatie over het Kindcentrum in Abbenes kunt u contact opnemen met Adriënne van Beinum (telefoon  0252-544359 of  A.vanBeinum@DeTonne.nl).

Het Kindcentrum wil in belangrijke mate een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het dorp Abbenes. Niet alleen als brede voorziening voor kinderen, maar ook als “huis” voor allerlei activiteiten in het dorp. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke ligging van de school. Vanuit één organisatie en onder één dak wordt gewerkt aan een doorgaande lijn van onderwijs, opvoeding en opvang.

De belangstellenden konden meteen het laatste deel van het eindfeest van basisschool De Tonne mee beleven en gezellig in het zonnetje van een hapje en een drankje genieten.

I

Opbellen
E-mail
Info