Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Door J. C. Ruigrok Stichting is subsidie toegekend voor renovatie dorpshuis

Subsidie

Deze week kreeg de Stichting Dorpshuis Abbenes een heel goed bericht: de J.C. Ruigrok Stichting heeft voor de renovatie van dorpshuis Het Praatpunt in Abbenes een subsidie toegekend van € 7.500 !

Verzoek

Het bestuur van het dorpshuis had een verzoek bij deze Stichting ingediend, die onder andere als doel heeft het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten.

Waarom renovatie

De renovatie van het Praatpunt heeft als doel ons dorpshuis intensiever te gebruiken, meer projecten te ontwikkelen met name op het gebied van gezamenlijke maaltijden waarbij de sociale samenhang tussen de dorpelingen wordt versterkt, en zo van een het dorpshuis een bruisende ontmoetingsplaats te maken die toekomstbestendig is.

Kosten

Daar hangt echter wel een duur prijskaartje aan. Het bestuur heeft de afgelopen jaren al flink gespaard, er is al een prachtig bedrag opgehaald door diverse acties en particuliere donaties van € 11.746, een fantastisch bedrag, waarin een klein dorp groot kan zijn!!! Van het Meerlandenfonds ontvingen wij al € 1.000 en door Wind in de Rug is een subsidie toegekend van € 1.889 voor vervanging van de oude (dure) verlichting.

Er lopen nog meer subsidie-aanvragen, laten we hopen ook met een positief resultaat, zodat we op allerlei gebied het dorpshuis multifunctioneel kunnen maken.

Opbellen
E-mail
Info