Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Opbrengst rommelmarkt 2015


Na ijverig tellen is de opbrengst van de rommelmarkt 2015 bekend: ruim € 20.000 ! Wat een mooi bedrag voor zo'n klein dorp. 


De kerk heeft de organisatie van de rommelmarkt en schenkt ook een gedeelte van deze opbrengst aan drie andere goede doelen. Van deze opbrengst moeten nog wel de onkosten worden voldaan. Maar dan blijft er evengoed nog een mooi bedrag over, wat gebruikt wordt voor onderhoud en instandhouding van de kerk in Abbenes, de kerk die zo bepalend is voor het dorpsbeeld.


Alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor hun inzet en alle uren die zij aan de rommelmarkt hebben besteed, zoals pand in orde maken, spullen ophalen, uitpakken, sorteren, schoonmaken, flyers maken en verspreiden, verkopen, spullen wegbrengen, koeken bakken, de volledige catering en natuurlijk niet te vergeten de algehele organisatie.


Zonder bezoekers geen omzet, dus ook dank aan alle mensen die de moeite hebben genomen om langs te komen, iets hebben gekocht of met het rad hebben meegedaan.


Opbellen
E-mail
Info