Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dit jaar alternatieve lintjesregen met twee onderscheidingen in Abbenes

Rare tijden door corona

Hoe speld je een onderscheiding op als je op 1 ½ meter afstand moet blijven? Dat is onmogelijk. Dus hoe dan de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van Koningsdag uit te reiken? Veel burgemeesters hebben er voor gekozen om de gelukkigen telefonisch op de hoogte te stellen, zo ook burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer.

Telefoontje

In levende lijve was leuker geweest, maar nu hoor je door de telefoon 'het heeft de Koning behaagt...'.  Zo ook vanmorgen de nietsvermoedende Jannette de Ruiter. Een privenummer, "normaal neem ik dat niet op" zegt ze. Maar misschien is het wel het ziekenhuis? Toch maar gedaan en dat was maar goed ook: grote verbazing dat ze aan de andere kant de burgemeester van Haarlemmermeer hoorde! Die vertelde haar dat ze een Koninklijke onderscheiding krijgt. En of haar man ook in de buurt was? Dat was nog een dingetje, want Henk liep helemaal achter op het erf. Henk heeft veel met de gemeente te maken, maar had niet verwacht uit díe hoek wat te horen en zeker niet dat hij een Koninklijke onderscheiding krijgt! De gemeente is voornemens om later in het jaar een bijeenkomst voor de gedecoreerden te organiseren.

Dik en dik verdiend

Dit is echt zo'n echtpaar waarvan je denkt: waarom hebben zij deze onderscheiding nog niet eerder gekregen? Ze doen zoveel, we proberen het meeste te benoemen:

Kerk

-Rommelmarkt gehouden gedurende ca. 8 jaar (voordat het bij Baars was)

-Henk bijna 30 jaar ouderling, Jannette 22 jaar Kindernevendienst en nu nog diaken

-Zelf aan de slag bij onderhoud van de kerk, zoals het verven van de planken van de galmgaten en reparaties in én onder de vloer van de kerk

-Levering bloemen aan de kerk

Albanië/Kosovo

-al jaren en jaren een depot voor gebruikte kleding voor Albanië en Kosovo

-van de ingeleverde kinderkleding pakketten samenstellen

-zelf transport naar Albanië en/of Kosovo verzorgen, waarbij Henk en Jannette vaak samen met de vrachtwagen gaan

Senioren uitgaansdag

-organiseren seniorendag, geld inzamelen en mensen ophalen die zelf geen vervoer hebben

                                                                   Diversen

Er zijn ook de stille daden, die je niet zo snel ziet: een ziekenbezoek, iemand ophalen die geen vervoer heeft, een bloemetje bij iemand brengen in vreugde of verdriet. Of toen bij het 150-jarig jubileum van de kerk er gebak en broodjes nodig waren: familie de Ruiter regelde het en haalde het op uit het Westland. Ook narcissen daarbij nodig? Hup, de volgende dag stonden ze er. 

Idem dito voor de broden van de Paasactie van laatst: Henk bestelde en het werd opgehaald in het Westland en bij de familie de Ruiter in de schuur ingepakt en gedistribueerd. En dan zijn we vast nog veel vergeten.


Feest

Helaas gezien de crisis geen feestje bij familie de Ruiter, maar Henk en Jannette kregen een surrogaat lintje opgespeld en gingen lekker buiten met de kinderen en kleinkinderen lunchen (door zoon Henk gemaakt, het rook verrukkelijk). Daar genieten ze ook met volle teugen van. En daarna gewoon weer aan het werk....


Opbellen
E-mail
Info