Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Oud-Abbenesser ontvangt koninklijke onderscheiding

 

Wederom nieuws omtrent een oud-Abbenesser: de heer Jan Tamboer ontving op donderdag 24 september 2015 een koninklijke onderscheiding in het Historisch Museum Haarlemmermeer.

 

Normaal gesproken gebeurt het niet zo vaak: de uitreiking van een koninklijke onderscheiding buiten Koningsdag om en al helemaal niet dat de burgemeester in eigen persoon dat komt doen.  Maar voor de heer Jan Tamboer, in mei 90 (!) jaar geworden,  maakte men graag een uitzondering.

 

De heer Tamboer heeft zich al van  jongs af aan ingezet voor medemens en maatschappij. Hij is geboren aan de Hoofdweg Oostzijde, op de grens van Nieuw Vennep en Abbenes. Later zijn zijn ouders  met hun vier kinderen in het dorp aan de Hoofdweg Westzijde komen wonen, waar zijn familie nu nog woont. In zijn jeugd was Jan jaren zondagschoolmeester in Abbenes. Ook zat hij in jongelingenvereniging ‘Obadja’ , waar hij tevens de bibliotheek beheerde.

 

Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Nieuw Vennep, alwaar hij zich wederom  inzette voor het algemeen belang. Hij zat in het kerkbestuur, schilderde de pastorie, maar onderzocht ook de kerkelijke archieven en schreef daarover.

 

Jan Tamboer heeft ook aan de wieg gestaan van de oprichting van een historische vereniging in Haarlemmermeer, het latere Meer-Historie, waar hij ook bestuurlijke functies bekleedde.  En u raadt het al: het schrijven over de historie van Haarlemmermeer kon hij niet laten. De artikelen werden gekenmerkt door zijn eigen stijl en humor, waarbij wel eens een plaagstootje hier en daar wordt uitgedeeld. 

 

Maar Abbenes hield een apart plekje in zijn hart. Hij schreef graag artikelen over Abbenes, in het blad Meer-Historie en de laatste jaren ook in het kerkblad van Abbenes. Bij het 125-jarig bestaan van de kerk in Abbenes stelde hij  een mooi gedenkboek samen. En moest er een gedenkbord ergens in het dorp komen, dan werd er een beroep op de onuitputtelijke kennis van Jan Tamboer gedaan om daarvoor de tekst te schrijven. Jan Tamboer is nog steeds actief in het schrijven over de geschiedenis van Abbenes en Haarlemmermeer.

 

Kortom: de koninklijke onderscheiding was meer dan verdiend! Na de uitreiking hield de heer Tamboer nog een korte toespraak, waarin hij aangaf zeer dankbaar te zijn voor zijn hoge leeftijd en alle mooie dingen die hem in het leven ten deel zijn gevallen. Hij was vereerd met de onderscheiding. Negentig jaar, maar met zijn humor kreeg hij de lachers weer op zijn hand!

Opbellen
E-mail
Info