Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Op vrijdagmiddag 1 oktober is de haan  weer op de toren terug gezet

De in maart 2020 van de kerktoren afgewaaide haan (de brandweer moest eraan te pas komen om de langs de toren bungelende stellage - bol plus kruis met windwijzer - er vanaf te halen en de haan lag troosteloos in de dakgoot) heeft al die tijd werkeloos in de schuur gelegen.

De schade was enorm en achter de schermen werd hard gewerkt om de financiering rondom reparatie van de toren - de bol, windwijzer en haan weer aan de kerk te bevestigen - rond te krijgen. De koningsstijl waarop de stellage stond, was op het hoogste punt van de spits afgebroken en moest dus tot in de toren worden hersteld.

De kosten, eerst begroot op ca € 30.000, bleken zo'n € 20.000 hoger uit te vallen, € 50.000 dus..... Alleen de steiger kostte al ruim € 10.000. De verzekering en de erfgoedcommissie van de Haarlemmermeer betaalden een gedeelte, ook werden er door de kerk acties gevoerd, een E-veiling, de haantjes die te koop waren etc. Allen hartelijk dank voor uw bijdragen en donaties! Het kerkbestuur vond echter dat de dorpskerk, het aanzien van het dorp, zonder haan niet compleet was en heeft zelf een flinke duit in het zakje moeten doen.


Eind augustus 2021 ging de toren in de steigers, het weer zat mee, weinig regen, en nu is het dan zover:  DE HAAN STAAT WEER OP DE TOREN!!!

De kerk heeft Jos Verbaas gevraagd de met bladgoud beplakte haan weer terug te zetten op zijn plaats, hoog boven het dorp. Jos zijn vader Koos heeft in 1968 ook de haan op de toren gezet, in 2019 heeft een kleinzoon van Koos een haantje op een minireplica gezet dus het lag in de lijn der traditie dat zoon Jos dit nu zou doen. Moet je geen last van hoogtevrees hebben! Daar heeft de familie gelukkig geen last van.

Om te beginnen werd de dakbedekking van de toren gehaald, van de koningsstijl het oude en verbrande hout verwijderd en hersteld, het dak goed waterdicht gemaakt en de windwijzer ging als eerste omhoog  (alles moest via de vele trappen of met een touw omhoog langs de steiger), gevolgd door de bol.


Op vrijdagmiddag 1 oktober was het zover. In tegenstelling tot het weer tijdens de restauratie was het nu slecht weer en precies op het moment dat de mannen naar boven zouden klimmen kwam er een flinke plensbui.

De 'gouden' haan moest letterlijk met handschoenen worden aangepakt, er mochten geen vlekken op komen, dat zouden anders roestplekken worden.Maar gelukkig waren er wel belangstellenden die de regen trotseerden en dit historische moment wilden meemaken. Jos zette, niet op een ladder zoals zijn vader (dat zou tegenwoordig ook niet meer mogen) maar staand op de steiger, keurig de haan weer op zijn stek op de dorpskerk.

De dorpskerk van Abbenes wil er graag voor iedereen zijn. Over een paar weken worden er weer fruitbakjes rondgebracht aan ouderen, ongeacht of deze bewoners lid zijn van de kerk of niet. De toegang is laagdrempelig, er worden ook andere activiteiten georganiseerd dan kerkdiensten, kom eens een kijkje nemen in ons pittoreske kerkje. 

Na afloop was er tijd voor een hapje en een drankje. Henk van Asselt verzorgde de muzikale begeleiding en heeft zijn lied 'Abbenes' op verrassende wijze aangepast aan de plaatsing van de haan op de kerk.De haan schittert nu weer boven Abbenes, zo bepalend voor het dorpsbeeld van Abbenes! 

Opbellen
E-mail
Info