Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Tracé Duinpolderweg nabij Abbenes zorgt voor onmogelijk knooppunt A44

In 2018 kwam het voor de dorpsraad van Abbenes als een volslagen verrassing dat bij het ontwerp van de Duinpolderweg ook een tracé tussen Lisse en de A44 was gepland. Dit gedeelte van de plannen om de Bollenstreek te ontsluiten wordt ook wel de Poelweg genoemd, de weg begint bij de 2de Poellaan in Lisse, steekt de Ringvaart over naar de A44.

Op deze Poelweg is echter ook een aansluiting met een uitvalroute vanuit het dan sterk uitgebreide Lisserbroek (plus 3000 woningen) gepland. Deze weg langs de Nieuwkerkertocht wordt doorgetrokken naar de N207, waardoor vanuit Getsewoud (bouwplannen 6000 woningen erbij) ook verkeer deze route zal gaan volgen. Deze verkeersstromen zullen dan op één punt samenkomen: op de A44 bij Abbenes!


De dorpsraad voorziet dan ook een catastrofe waar al dat verkeer de A44 op zal moeten, aangezien de A44 nu al overbelast is. Regelmatig hebben we hier bij opstoppingen op de A44al veel sluipverkeer dat véél te hard door het dorp rijdt.

De dorpsraad heeft in 2018 reeds een zienswijze tegen deze Poelweg ingediend, een schriftelijke reactie ingestuurd voor een hoorzitting van Provinciale Staten in 2018 en afgelopen week wederom een brief naar Provinciale Staten van Noord Holland gestuurd om uit te leggen wáárom dit ontwerp de verkeerssituatie alleen maar zal verslechteren en Abbenes geheel zal insluiten tussen verkeersstromen: Poelweg, weg Nieuwkerkertocht, A44 en last but not least het vele vliegtuigverkeer van de Kaagbaan.

Voor het schrijven van de dorpsraad aan PS: klik hier

Opbellen
E-mail
Info