Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Jaarvergadering Stichting Dorpsraad Abbenes


De Dorpsraad hield haar jaarvergadering op donderdagavond 7 mei in het Praatpunt. De notulen van deze vergadering kunt u over enige tijd raadplegen onder het kopje 'Dorpsraad'. Er was ook vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad aanwezig, te weten Tim van Essen van de HAP, Fien Eveleens-van Andel van de PvdA en Bob Chevallereau van Eén Haarlemmermeer.


Er vond echter ook een bestuurswisseling plaats. Jaap Vroegop, sinds 2007 zitting hebbend in het bestuur van de Stichting Dorpsraad Abbenes in de functie van voorzitter, trad af. De Dorpsraad had al te kennen gegeven op zoek te zijn naar een nieuwe voorzitter en nieuwe leden, daar Marion Hoogkamer ook reeds haar functie had neergelegd.


De nieuwe voorzitter kwam uit de eigen gelederen: Bas van Eerden is bereid de functie van voorzitter op zich te nemen. Bas zal zich binnenkort voorstellen via Abbenes.net. Ook zijn er twee Abbenessers gevonden om zitting te nemen in het bestuur, zodat dit weer voltallig is. Dit zijn John van den Berg en Ria Baars. Theo Hoogkamer en Daniëlle van der Horst behouden hun functie als penningmeester respectievelijk secretaris.


Jaap Vroegop werd namens de Dorpsraad bedankt voor zijn inzet voor het dorp Abbenes de afgelopen 8 jaren. De Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Peter de Waard, overhandigde ook een bos bloemen voor het vele werk dat Jaap heeft verricht als voorzitter van de Dorpsraad.

Opbellen
E-mail
Info