Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Voortgang werkzaamheden Hoofdweg Oostzijde- Kruising Dr. Heijelaan


Vandaag stond een aantal Abbenessers een onaangename verrassing te wachten: de werkzaamheden aan het andere gedeelte van de Hoofdweg Oostzijde binnen de bebouwde kom zijn begonnen, maar daarbij is ook het kruispunt Dr. Heijelaan-Hoofdweg betrokken. En afgesloten gedurende de periode van ruim een week, van 10 augustus t/m 18 augustus.

De bewoners van de Hoofdweg zijn enkele dagen van tevoren geïnformeerd middels een brief, waarin de dagen vermeld staan dat er gefreesd en geasfalteerd wordt. Maar dat het kruispunt gedurende de gehele periode onbegaanbaar is, staat op de achterzijde en wordt snel over het hoofd gezien (de redactie spreekt uit eigen ervaring).

De bewoners van de wijk áchter de Hoofdweg lijken hier in het geheel geen bericht over ontvangen te hebben. Vandaar voor velen de onaangename verrassing deze morgen: een stuk lopen, sjouwen of een eind omrijden. Wellicht dat na het aanbrengen van enkele lagen asfalt er wel weer door bewoners over gereden kan worden, maar dat is nog niet bekend.

Op de Hoofdweg Oost richting Lisserweg kan al geruime tijd over het asfalt worden gereden, maar LET OP: men is hier bezig de putten op hoogte te stellen, dus die steken lelijk boven het wegdek uit! Ze worden gemarkeerd, maar daar moet je dus beslist langs heen!!!

Onderstaand een gedeelte uit de bewonersbrief:

Opbellen
E-mail
Info