Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


VOOR RENOVATIE DORPSHUIS:

Oranjefonds zegt € 20.000 toe en Univé Buurtfonds € 10.000 !!

Dankzij het Oranjefonds en het Unive Buurtfonds, samen goed voor € 30.000 subsidie, en natuurlijk ook dankzij de andere toegezegde bedragen, de vele akties en de gulle donaties van bewoners en mensen die Abbenes een warm hart toe dragen, komen we heel dichtbij een sluitende begroting voor de renovatie van dorpshuis Het Praatpunt!Gingen we in eerste instantie voor de renovatie nog uit van een bedrag van € 100.000 - hoe moeten we dat ooit bij elkaar krijgen dachten we - inmiddels was dit bedrag  opgelopen tot € 120.000 doordat er steeds meer zaken bij kwamen, zoals dat meestal gaat bij een verbouwing.

Momenteel zijn we druk bezig keuzes te maken en definitieve offertes op te stellen, waarna we de werkelijke kosten goed kunnen begroten en bezien welke onderdelen uitgevoerd kunnen worden.

Bij één van die keuzes, de vloer van de grote zaal die toch zeer bepalend is voor het  aanzicht, heeft u ons fijn geholpen door te stemmen op uw voorkeur. Daarbij werd gevraagd naast voorkeur ook rekening gehouden met de grootte van de zaal.

Er waren 5 opties van een pvc-vloer, van links naar rechts nummer 1 t/m 5.

De stemmen waren als volgt:

Nummer 1

17

Nummer 2

6

Nummer 3

4

Nummer 4

6

Nummer 5

1

Met meerderheid is gekozen voor optie 1 en die keuze is doorgegeven aan de stoffeerder, die een offerte gaat opstellen. Het plafond, dat de gemeente vervangt, wordt in de week van 4 oktober vernieuwd. Dus zo langzamerhand worden de plannen vormgegeven. We hopen dat we een heel mooi dorpshuis zullen krijgen, waar veel gebruik van gemaakt gaat worden.

Opbellen
E-mail
Info