Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Uitslag van de gehouden enquête m.b.t. de omgevingsvisie van Abbenes

Ten gevolge van de nieuwe Omgevingswet (alle aanvragen via één loket) heeft de gemeente een Omgevingsvisie opgesteld, waarin ook hun visie op Abbenes staat vermeld. De dorpsraad wil hierop reageren en wilde graag weten hoe de bewoners van Abbenes over bepaalde zaken denken en heeft daarop de mening van de dorpsbewoners gepeild via een enquête.

De uitslagen treft u hieronder aan. Er zijn 490 enquêtes uitgedeeld, waarvan er 153 ingevuld zijn. De dorpsraad heeft de antwoorden in het kort op een rijtje gezet. Even heel kort kunnen we een aantal hoofdpunten melden die hieruit naar voren komen:

-het merendeel van de  bewoners woont naar tevredenheid

-kleinschalige woningbouw voor jongeren/starters maar ook voor senioren is gewenst

-er een ander toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen moet komen

-op sommige plekken in het dorp (Hoofdweg en Dr. Heijelaan) men niet tevreden is over de verkeersveiligheid

-het agrarische karakter van het dorp behouden moet blijven

-er meer voorziening/activiteiten voor jongeren mogen komen

Hier of hieronder  kunt u kijken voor de uitslag van de gegeven antwoorden. De opmerkingen staan daar niet bij maar zullen zeker worden meegenomen. De dorpsraad is op enkele door u aangegeven punten al geruime tijd in overleg met de gemeente, zoals het toewijzingsbeleid van de huurwoningen, wat er nu toe geleid heeft dat dat per september gewijzigd zou moeten zijn.  Ook met betrekking tot het openbaar vervoer hebben wij recentelijk nog weer aangegeven dat er een halte moet komen in Nieuw Vennep centrum bij winkels en voorzieningen. Ook over het geluid van Schiphol zijn we in overleg. En niet te vergeten staat kleinschalige woningbouw op de agenda, een onderwerp dat veelvuldig op de enquêtes is vermeld.

Om een omgevingsvisie van Abbenes op te stellen zullen we u zeker nog een keer benaderen. Maar op de concept Omgevingsvisie van de Haarlemmermeer kan tot 25 oktober een zienswijze ingediend worden, wat de dorpsraad naar aanleiding van deze enquête dan ook zal doen. Oók kunt u als particulier een zienswijze indienen. Klik voor de inhoud van de omgevingsvisie hier en voor het indienen van een zienswijze hier.


Opbellen
E-mail
Info