Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Onthulling naambordjes bruggen over de Hoofdvaart.

Vorig jaar, oktober 2019, kregen de inwoners en dorpsraad van Abbenes het verzoek om naamsvoorstellen in te dienen voor de twee bruggen in Abbenes. De gemeente Haarlemmermeer wilde namelijk 6 naamloze bruggen over de Hoofdvaart een naam gaan geven. Het ging dus om twee bruggen in Abbenes, drie bruggen in Nieuw-Vennep en één brug in Lijnden.

Bij de dorpsraad was de verbazing groot want 1 brug had toch echt al sinds 1923 een naam, namelijk de Dr. J.P. Heijebrug in Abbenes. Deze naam was echter nooit als zodanig geregistreerd bij de gemeente maar wethouder Marja Ruigrok was wel bereid om deze naam aan te houden.

Zo werd er dus in maart 2020 de 5 namen bekend van de bruggen en de winnaars. 

Onthulling
Door de coronamaatregelen heeft de onthulling van de naambordjes op zich moeten laten wachten. Er is nu besloten om de naambordjes zonder publiek op te hangen. Dit heeft helaas te maken met de opleving van het coronavirus. In plaats van een onthulling zal er een video worden gemaakt van de naambordjes. 

Zo konden de oplettende Abbenessers dus zien dat wethouder Marja Ruigrok op zaterdag 31 oktober de loopbrug in Abbenes een naam had gegeven. De naam van de loopbrug is Neeltje Borremanbrug geworden. Neeltje Borreman is de echtgenote van Meester Pieter Boekel welke bekender is in Abbenes dan zijn echtgenote.

Bron : Twitter account Marja Ruigrok

Het naambordje voor de brug in het verlengde van de dr. J.P. Heijelaan in Abbenes zal nog niet opgehangen worden. Dit bordje zal, in afstemming met de betrokkenen, volgend jaar maart tijdens de J.P. Heijedag, onthuld worden.

Foto : KJ Grolle


Opbellen
E-mail
Info