Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :

Donatie aan OEV Abbenes voor arrenslee tijdens de kerstmarkt.

Kerstmarkt 2019 was weer een super geslaagd evenement georganiseerd door Oranje Evenementen Vereniging (OEV) Abbenes welke wederom gehouden werd in de kantine van SV Abbenes.

Ook dit jaar mocht Oranje Evenementen Vereniging (OEV) Abbenes voor de kerstmarkt een bijdrage van ontvangen van Stichting Dorpsraad Abbenes.

Stichting Dorpsraad Abbenes gaf een gift van euro 350.00 en hiervan kon OEV Abbenes de arrenslee betalen.

OEV Abbenes dankt de dorpsraad Abbenes zeer hartelijk voor deze donatie !!!

Opbellen
E-mail
Info