Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Voorkeursalternatief Duinpolderweg: ontsluitingsweg Lisse vlakbij Abbenes

Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid Holland hebben uit zeven voorgestelde en onderzochte plannen voor het project 'Bereikbaarheid Haarlemmermeer en Bollenstreek' een voorkeursalternatief gekozen. Dit alternatief is niet conform één van de plannen, maar samengesteld uit de diverse opties. Daarbij zal een deel van de Duinpolderweg, namelijk de aansluiting van Lisse op de A44, vlakbij Abbenes komen te lopen.

Op 23 januari j.l. was er een zeer druk bezochte voorlichtingsavond in Conference Centre Leeuwenhorst. Daar waren voor- en tegenstanders aanwezig. Milieudefensie deelde flyers uit en er werd gedemonstreerd met leuzen als: 'Duinpolderweg prestigieus, nut een noodzaak een wassen neus' en 'De polders slopen, de provincies zijn bezopen'.

Enkele dorpsraadleden hebben deze avond bezocht en vragen gesteld. Daar kon niet op alle vragen antwoord worden gegeven en werd erop gewezen dat er een zienswijze kan worden ingediend. Deze kan worden ingediend via de website van provincie Noord-Holland en wel tot 18 februari a.s. Voor het webformulier, klik hier. Heeft u op- of aanmerkingen over deze weg, maak dan van dit recht gebruikt.

Wat de dorpsraad onder andere heeft gevraagd:

-Weten de provincies dat daar het Hoogheemraadschap van Rijnland daar een piekberging voor wateroverlast aan het realiseren is? Antwoord: in eerste instantie niet, maar nu wel en inmiddels zijn ze in gesprek met het hoogheemraadschap hierover.

-Waarom kan deze weg niet buiten Haarlemmermeer om worden aangesloten op het kruispunt bij Sassenheim? Dat scheelt een brug over de Ringvaart, geen extra belasting voor de scheepvaart en geen oponthoud door een brug die open gaat? Antwoord: is niet ter sprake geweest of niet aan gedacht. En Rijkswaterstaat wil geen twee aansluitingen binnen 5 kilometer. Maar die aansluiting in Sassenheim is er al, is al minder dan 5 kilometer van Abbenes?? Dan kunt u een zienswijze indienen. Antwoord van een andere voorlichter: dan moeten de mensen richting Amsterdam omrijden, eerst naar Sassenheim en dan via A44 toch weer bijna 2 kilometer terug rijden. Uhh, dat is 1 minuut?? Nee, het is toch omrijden.

-Als de Duinpolderweg op de A44 aansluit waar getekend, daar is het kruispunt & viaduct  toch helemaal niet op berekend? Klopt, deze verkeerskundige kende de situatie en beaamde dat er flink gerenoveerd zal moeten worden.

-Komt de oprit van de A44 voor het verkeer uit Abbenes te vervallen? Antwoord: niet bekend.

-Waar wordt de toekomstige ontsluiting vanuit Lisserbroek (3500 woningen) naartoe geleid? Is dat de bedoeling eerst op de Duinpolderweg of ook meteen op de A44? Antwoord: was hen niet bekend, wekte de indruk dat ze daar niet vanaf wisten.

-En wordt dat dan niet een nieuw knelpunt als het verkeer uit Lisse en Lisserbroek samenkomt, A44 staat al vaak vast? (Zie onderstaande gebiedskaart Lisserbroek 2040: daar staat met een stippellijn de aansluiting voorlopige halverwege getekend) Antwoord: dat wisten ze niet.

Een voordeel zou kunnen zijn dat het doorgaande verkeer in het dorp Abbenes minder wordt. Daarentegen komt er achterom een drukke route. Duidelijk is wel dat dit voor Abbenes grote gevolgen zal hebben, dus het is belangrijk dat iedereen er goed over nadenkt en eventueel zijn of haar mening vóór 18 februari a.s. indient bij de Provincie!

Wilt u  meer lezen over de 7 alternatieven, de milieueffectreportage (MER) of het voorlopig voorkeursalternatief? Zie de website van de Provincie Noord-Holland

Opbellen
E-mail
Info