Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Leden dorpsraden Haarlemmermeer Zuid op bezoek bij Provinciale Staten Noord-Holland

 

Op uitnodiging van Provinciale Staten Noord-Holland zijn de leden van de dorpsraden uit Weteringbrug, Nieuw Vennep, Kaag-Buitenkaag en Abbenes op donderdagmiddag bij Provinciale Staten in het Provinciehuis in Haarlem geweest. Doel van deze bijeenkomst was de dorpsraden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Windpark Haarlemmermeer Zuid. Gezien het belang van deze informatiemiddag, was Dorpsraad Abbenes met drie leden vertegenwoordigd.

 

Nadat de Raad van State in 2014 de gemeente Haarlemmermeer en de Stichting Windpark Haarlemmermeer Zuid in het ongelijk heeft gesteld, heeft de gemeente een motie bij de Provincie ingediend, waardoor Provincie Staten nu een onderzoek is gestart naar de mogelijkheid van een windpark in Haarlemmermeer Zuid, wat in drie fases verloopt. De uitslag van het eerste onderzoek wordt op zijn vroegst over drie weken verwacht.

 

De Provincie Noord-Holland heeft genoeg principe-aanvragen om de taakstelling, zoals afgesproken met het Rijk, te behalen, ook zonder het Windpark Haarlemmermeer Zuid. Zie voor meer informatie:


http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Wind/Wind-op-Land.htm

 

Opbellen
E-mail
Info