Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Connexxion AML Flex komt (nog) niet tegemoet aan halte Symfonie

Na de voorlichtingsavond op 22 november j.l. werd vooral duidelijk dat de bewoners van Abbenes niet alleen behoefte hebben aan openbaar vervoer naar een ander OV-punt van waaruit doorgereisd kan worden, maar ook naar het winkelcentrum in Nieuw Vennep. In Abbenes en Buitenkaag zijn immers geen winkels en voor diegenen die geen auto tot hun beschikking hebben, is een reis met het openbaar vervoer naar 'de winkels' een must. De ontwerpers van de AML Flex hadden zich dit niet gerealiseerd.

Er is betreffende avond door de aanwezigen aangegeven dat wachten op de evaluatie van Connexxion, wat dan na een maand of 3 zou moeten plaats vinden, geen optie is. De met name oudere bewoners van beide kernen zijn dan ernstig beperkt bij het doen van hun inkopen. En er is immers al een bestaande halte aan de Zuiderdreef, dus daar zou het flex OV uit Abbenes en Buitenkaag  dan kunnen stoppen. Het argument dat er een vergunning voor een halte moet worden aangevraagd, gaat in dat geval niet op.

Vanuit Buitenkaag is het een groot bezwaar dat er geen verbindingen meer zijn met Sassenheim en Leiden. Tijdens de voorlichtingsavond werd al aangegeven dat dit niet op korte termijn kan worden opgelost. Maar ook erkende men dat mensen die je eenmaal kwijt bent uit het OV, ook niet eenvoudig meer te benaderen zijn en je die ook vaak voorgoed kwijt bent.

Gisteren kwam, na een informatieverzoek van de Dorpsraad Abbenes inzake de in te passen halte aan de Zuiderdreef, het volgende antwoord van Connexxion:

Uw verzoek wordt (nog) niet gehonoreerd. Hierover zullen de Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer en Connexxion gezamenlijk een besluit moeten nemen. De regelingen zoals het OV wordt ingericht zal niet worden aangepast op 10 december als gevolg van uw verzoek. Uiteraard hebben wij dit meegenomen als één van de belangrijkste opmerkingen/bezwaren/wensen van de inwoners van Abbenes en Buitenkaag. We zullen dit ook in de overleggen en evaluaties die zullen volgen over de gehele dienstregeling meenemen. Een termijn kan ik u helaas niet geven. Wij zijn afhankelijk van andere betrokken partijen.

Een uitermate teleurstellende reactie, vindt de dorpsraad. Deze was al niet tijdig op de hoogte gesteld van de voorlichtingsavond in juni en nu worden relevante aanvullingen op dit nieuwe OV systeem wat het juist tot een succes zouden kunnen maken, niet verwerkt in de regeling. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.connexxion.nl/aml-flex/1448Opbellen
E-mail
Info