Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Abbenes is grotendeels 30 km-zone

Na de renovatie van Hoofdweg Westzijde enige jaren geleden is de 30 km-zone ingevoerd in Abbenes. Over de te hoge snelheid op de Hoofdweg Westzijde, waar de automobilisten zich op dit nieuwe asfalt niet aan de maximum snelheid van 30 km hielden en nog steeds niet houden,  en waarbij het verkeer van rechts geen voorrang wordt verleend, is al veel te doen geweest.

Maar ook in de andere straten van Abbenes in de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 30 kilometer. Uitzondering hierop is de Hoofdweg Oostzijde, daar mag 50 kilometer gereden worden. Maar in de overige straten zoals het Langerak, Tonnekamp, de Maria Margaretalaan, Dr. Heijelaan, daar is toch echt de maximum snelheid 30 kilometer per uur!

De Dorpsraad heeft de laatste tijd klachten ontvangen over auto's die te hard door de straat rijden en regelmatig lees je dat een huisdier hier de dupe van wordt. Een baasje is hier natuurlijk zeer verdrietig over. Maar het kan ook zomaar een kind zijn dat oversteekt zonder op te letten. Dan is het leed niet te overzien.

Dus mensen, houdt rekening met elkaar en houdt u aan de maximum snelheid in de straten van Abbenes!


 

Opbellen
E-mail
Info