Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

ABBENES BESCHIKT NU OVER 5 AED'S.


Afgelopen december 2021 heeft een succesvolle crowdfunding actie plaatsgevonden om een AED aan te schaffen om op te hangen in de buurt van de school.

De AED is inmiddels opgehangen bij Tonnekamp 1 aan de voorzijde links. Deze is ook aangemeld bij Hartslag.nu, waardoor hulpverleners in het geval van een reanimatie in de buurt naar deze AED worden verwezen.
Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Hiermee zijn er binnen de bebouwde kom van Abbenes in totaal 3 AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn:
bij het dorpshuis,
naast de dominee (Hoofdweg Oostzijde)
bij Tonnekamp 1.

De AED van Sportvereniging Abbenes is bereikbaar gedurende de openingstijden van de accommodatie.

En ook buiten de bebouwde kom aan Kaagweg 50 is onlangs een AED geplaatst.

Binnenkort zal er een reanimatie/AED cursus worden gegeven in het dorpshuis. Meer informatie en data volgen.

Opbellen
E-mail
Info