Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 2018

De collecte van KWF Kankerbestrijding 2018 heeft het mooie bedrag van € 1.770,18 opgebracht.

De collecte beslaat bijna de gehele zuidpunt van de Haarlemmermeer: Abbenes, Buitenkaag, Weteringbrug, Huigsloot en dit jaar ook Vredeburg. De opbrengst was € 40 hoger dan vorig jaar en dit kwam met name door een hogere opbrengst in Weteringbrug.

Alle gulle gevers uit Abbenes, Huigsloot, Weteringbrug, Vredeburg en Buitenkaag héél hartelijk bedankt! En zonder collectanten geen opbrengst, dus allen die ook nu weer bereid waren voor het goede doel langs de deuren te gaan, super bedankt!!!

Opbellen
E-mail
Info