Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Het College van B&W bracht bezoek aan Abbenes en Buitenkaag

Dinsdag 11 juli bracht het College van Burgemeesters en Wethouders, zonder burgemeester helaas, een bezoek aan twee meest zuidelijke dorpen van de Haarlemmermeer, Abbenes en Buitenkaag.

Zoals gemeld was burgemeester Weterings verhinderd, maar ook de wethouders Ab Reinders (ondernemers/arbeidsmarkt/sociale zaken) en Derk Reneman (financiën/ verkeer/vastgoed).

Voor beide dorpen was een uur uitgetrokken. In Buitenkaag is o.a. het vernieuwen van de veerstoepen besproken in samenwerking met gemeente Alkemade. Ook stond het maatschappelijk vastgoed daar op de agenda. Vanuit Buitenkaag reed het college langs gemaal de Leeghwater naar Abbenes, alwaar eerst een bezoek aan het graf van Jan Pieter Heije werd gebracht. De omgeving van het graf en de beplanting zijn in het voorjaar opgeknapt door de gemeente. De gemeente heeft als streven zuinig te zijn op het erfgoed van de Haarlemmermeer. Aan één zijde is reeds in hek in stijl geplaatst, aan de andere zijde is men dat ook van plan.

De bezoekers waren veelal niet op de hoogte van de historische figuur Jan Pieter Heije en wisten ook niet dat de bijzondere graftombe, wat een gemeentelijk monument is,  in Abbenes is gesitueerd. "Ligt hij hier echt?" vroeg iemand uit het gezelschap. Gelukkig was daar iemand van de dorpsraad aanwezig die wat over Jan Pieter Heije kon vertellen en over de vele liedjes die hij heeft geschreven. Voor een uiteenzetting over zijn maatschappelijk belang was geen tijd meer, het college stapte weer in de bus richting het Praatpunt.


Daar werden onder het genot van een kopje koffie of thee de punten besproken die in Abbenes op de agenda stonden: eveneens het maatschappelijk vastgoed, de voortgang van de basisschool, de stand met betrekking tot de windmolens en het speelruimtebeleid.

De gemeente heeft in zeven plaatsen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk vastgoed, dat wil zeggen: onroerend goed dat eigendom is van de gemeente en gebruikt wordt door inwoners, verenigingen, sportclubs e.d. van betreffend dorp. De gemeente wil uitzoeken of efficiënter gebruik van het vastgoed mogelijk is en Abbenes had daarmee de avond ervoor het spits afgebeten.

Voor een bezoek aan de basisschool was helaas geen tijd, jammer, want als je weet dat het college komt ruim je toch extra op en dat was nu eigenlijk voor niets geweest. Maar directeur Adriënne van Beinum zette duidelijk uiteen dat het goed gaat met basisschool De Tonne en met kinderopvang Babino zelfs buitengewoon goed. School en opvang profileren zich duidelijk als een groene school met veel ruimte erom heen.

Er wordt hard gewerkt om met elkaar een IKC te vormen, een Integraal Kind Centrum, voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  Om dit tot uitdrukking te brengen zal er ook een gezamenlijke nieuwe naam komen. Het is de bedoeling dat in deze naam het idee van de IKC tot uitdrukking komt. En dat valt niet mee! De nieuwe naam wordt waarschijnlijk op het eindfeest a.s. dinsdag onthuld.

De bus vertrok weer keurig volgens planning richting Hoofddorp.

  

Opbellen
E-mail
Info