Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Nieuwe bestemmingsplan voor Abbenes zes weken ter inzake vanaf 8 april

De gemeente deelt u hierbij mee dat het op 25 februari 2016 vastgestelde bestemmingsplan ‘Abbenes’ vanaf 8 april 2016 gedurende zes weken ter inzage zal worden gelegd.

Gedurende deze periode kan beroep op het bestemmingsplan worden ingediend.

Op 7 april 2016 wordt de ter inzage legging bekend gemaakt met een publicatie op www.officielebekendmakingen.nl  in ‘Staatscourant’ en in ‘Gemeenteblad’.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het plan kan ook worden ingezien op het raadhuis en op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl .

 De tekst van de bekendmaking, waarin ook de mogelijkheid van het indienen van beroep wordt aangegeven, treft u bijgaand aan.

Opbellen
E-mail
Info