Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Afscheid Arie & welkom Wendy.


Dinsdag 10 maart 2015 was de algemene ledenvergadering van Oranje Evenementen Vereniging Abbenes. Een aantal leden hadden de moeite genomen om de vergadering bij te wonen en kregen een aantal belangrijke punten te horen.

Zo werd het afgelopen jaar besproken en naar het komende jaar gekeken. Hier werd onder andere besproken dat de kerstmarkt dit jaar op het MFT zal worden georganiseerd ipv op het kerkplein.

Verder stond er nog een belangrijk punt op de agenda, namelijk het afscheid van voorzitter Arie van den Berg. Na 15 jaar voorzitterschap zet hij er een punt achter. Van het bestuur kreeg hij een mooi cadeau, een mooie relax stoel want dat heeft hij na al die jaren inzet wel verdiend,  en  werd hij in de bloemetjes gezet. Ook zijn vrouw Petra werd bedankt dat zij Arie alle vrijheid gaf om zich in te zetten voor de vereniging.

Waar iemand afscheid neemt moet ook weer iemand welkom geheten worden en dat was Wendy Verboom. Zij is de nieuwe voorzitter geworden van Oranje Evenementen Vereniging Abbenes.

Arie bedankt voor alle vele mooie jaren en Wendy succes de komende jaren !!  


Arie werd bedankt voor 15 jaar voorzitterschap.

Ook zijn vrouw Petra werd bedankt door het bestuur.

Als cadeau kreeg hij een mooie relax stoel.

Hierna nam Wendy Verboom de voorzittershamer over van Arie van den Berg

Opbellen
E-mail
Info