Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Vereniging HAP Hmeer schenkt € 500.00 aan het dorpshuis.


Iedereen in Abbenes en omgeving weet inmiddels wel dat er in Abbenes actie gevoerd wordt om geld binnen te krijgen voor de renovatie van dorpshuis Het Praatpunt. Iets meer dan een jaar geleden werd het projectplan geschreven en een begroting opgemaakt. Er moest maar liefst € 125.000,00 op de plank komen. Een astronomisch bedrag maar 1,5 jaar verder is het gewoon bijna gelukt door het enthousiastme van alle inwoners van Abbenes en omgeving. Ruim € 115.000,00 is er opgehaald en is er dus nog maar minder dan € 10.000,00 nodig.

Ook fondsen werden aangeschreven en deden ook donaties aan het dorpshuis. Deze week mocht Stichting Dorpshuis Abbenes weer een donatie ontvangen.

Vereniging HAP Haarlemmermeer deed een donatie van € 500,00 en voor dat bedrag kunnen er pannen worden gekocht welke straks in de nieuwe keuken gebruikt worden als er kookavonden georganiseerd gaan worden. H
et bestuur van vereniging HAP heeft de gift namens de leden van de vereniging gedaan. De vereniging HAP verstrekt jaarlijks een gift aan een of meer maatschappelijke doelen als ondersteuning. 

Stichting Dorpshuis Abbenes dankt de vereniging HAP Haarlemmeermeer voor deze donatie.

 Opbellen
E-mail
Info