Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Ondergrond speelplek Greveling toch pas volgend jaar ingezaaid met gras

Na herhaalde verzoeken van de Dorpsraad aan de Gemeente Haarlemmermeer om iets te doen aan de blubberige ondergrond van de nieuw aangelegde speelplek Greveling (met overigens mooie speeltoestellen), is nu de nieuwe gebiedsmanager Jos Bontekoe voor ons gaan informeren of hier vanuit de gemeente een tijdelijke of andere oplossing voor kan worden gevonden. Met onderstaand teleurstellend resultaat.....

  

Bericht van de gebiedsmanager:

Ik heb n.a.v. onze bespreking over de speelplek van vorige week maandag nog wat vragen uitgezet en mijn best gedaan voor jullie als dorp.

We gaan geen verdere actie ondernemen om de ondergrond van de speelplek in te richten tot aan het moment waarop in het voorjaar de temperatuur dusdanig is dat gras kan worden ingezaaid. Daarvoor wordt de speelplek een aantal weken afgesloten om het gras op te laten komen. 

Terugkijkend op het proces hebben jullie terecht gewezen op aan aantal zaken die niet goed en/of niet handig zijn verlopen.

De daadwerkelijke aanleg was al aan de late kant en werd vervolgens behoorlijk vertraagd, doordat de onderaannemer van de producent van de speelvoorziening failliet ging. Het duurde een tijd voordat een nieuwe aannemer beschikbaar was. Op dit laatste hebben wij geen invloed, maar we betreuren wel dat het zo is gelopen.

 Uit de aangeleverde ontwerpen was inderdaad niet goed af te lezen of het gekozen ontwerp een ondergrond van gras of kunstgras heeft. Op de foto is wel het verschil te zien tussen de kunststofondergrond onder de schommel en de groene ondergrond. Dit is voor ons  een leerpunt, bedankt voor jullie terugkoppeling hierover. 

De ideale periode om een dergelijke ondergrond aan te leggen is de voorzomer, maar ook dan kan dit tot problemen leiden omdat de speelplek dan tijdelijk niet toegankelijk is in een seizoen waarin buitenspelen aantrekkelijk is.  Ik wil u graag mededelen dat we zo snel mogelijk gaan inzaaien, zodat u zo snel mogelijk kunt genieten van een mooie speelplek.

 Ik ben blij dat de speelvoorziening wel aantrekkelijk wordt gevonden door de keuze van de speelelementen en de materiaalkeuze. Ik heb gepoogd om jullie zo transparant mogelijk terug te koppelen over het verloop van het proces. Dan is het nog steeds geen leuke boodschap, maar ik reken op jullie begrip.

Opbellen
E-mail
Info