Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :

 

Dorpsraad in gesprek over voorontwerpbestemmingsplan

 


Afgelopen vrijdag, 29 mei 2015, heeft dorpsraad Abbenes een gesprek gehad met de wethouder  voor ruimtelijke ordening, Adam Elzakalai, over het voorontwerp en verdere uitleg over de achtergronden van het voorontwerp bestemmingsplan voor Abbenes. 

Er kwamen eigenlijk geen schokkende onthullingen uit het gesprek. Al jaren en jaren is duidelijk is dat de luchthaven Schiphol uitbreiding van Abbenes tegenhoudt omdat het in de geluidszone van de luchthaven ligt. Elke nieuwe bewoner zou dus "een nieuwe klager" kunnen betekenen en het Rijk wil dit niet en zal dus nooit toestaan dat er in Abbenes nog gebouwd kan gaan worden. Bestaande woningen vervangen kan maar verder zal echt niet gaan.

Eigenlijk is er de afgelopen 20 jaar niets veranderd want het vorige bestemmingsplan dateert uit 1996 en moet eigenlijk elke 10 jaar opnieuw opgesteld worden, maar omdat er niets verandert in Abbenes heeft de gemeente het plan in 2006 ongewijzigd kunnen verlengen. Nu zal er in 2016 wel weer een nieuw plan ingediend moeten worden maar ook hier zal weinig tot niets aan veranderd worden.

Gelukkig hebben we in 2011 toch De Zilvervloot erbij gekregen, waardoor we weer een aantal leuke nieuwe bewoners hebben in Abbenes. Dat is toch positief in de afgelopen 20 jaar bestemmingsplan. 

Het college zal vervolgens het ontwerpbestemmingsplan vaststellen. 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt daarna zes weken ter inzage gelegd. Dan kan iedereen een zienswijze op het plan indienen. 

Uiteindelijk zal de Raad een besluit nemen over het definitieve plan, waartoe het college een voorstel zal doen onder afweging van ingediende zienswijzen.

Hieronder het voorontwerpbestemmingsplan en de nota van burgemeester en wethouders, zoals dit op 28 april jl. in B & W is behandeld. 

Dorpsraad Abbenes in gesprek met wethouder Adam ElzakalaiHet voorontwerpbestemmingsplan en de nota van burgemeester en wethouders : 

 


Opbellen
E-mail
Info