Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :

Dorpsraad hield openbare vergadering d.d. 30/1 in dorpshuis Het Praatpunt

Ondanks de meerdere afmeldingen van de leden van de politieke partijen in verband met een gemeenteraadsvergadering, was de opkomst van de openbare vergadering van de Stichting dorpsraad/dorpshuis boven verwachting.

De vergadering begon met een presentatie van de participatieraad, dat een adviesorgaan is tussen burgers en gemeente. Dit keer had de participatieraad als onderzoeksonderwerp 'eenzaamheid'. Uit een onderzoek zou blijken dat 46% van de inwoners van Abbenes  zich weleens eenzaam zou voelen. Maar....dan kan die ander 54% wellicht een handje helpen?Dorpsraad stelt vragen aan de gemeente over speelpleintje Greveling.

Dorpsraad Abbenes heeft aan assistent gebiedsmanager van de Haarlemmermeer Zuid een aantal vragen gesteld over het speelpleintje aan de Greveling. Dit speelpleintje is onlangs voorzien van schitterende nieuwe speeltoestellen. Op dit moment is alleen de ondergrond een modderpoel en volgens de fa. Griekspoor, het bedrijf welke de speeltoestellen heeft geplaatst, zal dit zo blijven tot en met het voorjaar. In het voorjaar zal er dan gras gezaaid gaan worden en daarna mag er 8 weken niet op gespeeld worden.

Dorpsraad Abbenes heeft gevraagd of deze informatie correct is en of er geen andere oplossing mogelijk is want zoals het er nu naar uit ziet kan het pleintje 4 a 5 maanden niet gebruikt gaan worden.
Opbellen
E-mail
Info