Abbenes.net  15 jaar !!!

  Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :

Hier regelmatig nieuws van de dorpsraad in het belang van het dorp.

7 februari 2018:

Eerdaags zal op verzoek van de dorpsraad de schouw van de medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer  zijn door Abbenes. De dorpsraad heeft al een aantal punten aangedragen waarnaar gekeken moet gaan worden, maar misschien heeft u ook bepaalde wensen in het algemeen belang die aandacht van de gemeente behoeven.

De aandachtspunten van de dorpsraad: 


 • Kruispunt Dr Heijelaan/Hoofdweg (onoverzichtelijk, 2 parkeerplaatsen te laten vervallen?)
 • Struiken Tonnekamp
 • Parkeren op stoep aan Greveling
 • Parkeren in Kalverlaantje
 • Parkeren Dr. Heijelaan
 • Speeltuin Greveling (halverwege loopbruggetje zit een ketting los)
 • Kruispunt Hoofdweg / Langerak
 • Oversteekplaats Hoofdweg bij Langerak: verbeteren verlichting
 • Snelheid Hoofdweg Westzijde
 • Voortuinenbeleid wooncorporatie Ymere
 • Asbest in bos
 • Vegen plein dorpshuis
 • Speeltuin aan Maria Margaretalaan
 • Parkeerterrein bij begraafplaats
 • Wateroverlast achter de huizen Langerak 22 en 24.
 • Wateroverlast achtertuinen De Regtstraat
 • Snoeien van de platanen bij het dorpshuis
 • Bestrating stoep begin Heijelaan en overhangende beplanting stoep
 • Slechte staat toegangsweg sportvelden
 • Tegelwerk voetpad van Voorstlaan-tennisvelden
 • Eikenbomen Sophialaan veroorzaken door vallende eikels deukjes in auto's en geven kleverig vocht af

Heeft u nog een item voor de schouw in het algemeen belang, laat het de dorpsraad weten via e-mail : dorpsraad@abbenes.net


25 januari 2018 :

Tijdens de laatste openbare vergadering van donderdag 18 januari 2018 werd tijdens de rondvraag door een van de inwoners van Abbenes gevraagd waarom de asfaltlaag op het Langerak zo afwijkt van de rest van de straten in de wijk. Moet er nog iets aan gedaan worden was de vraag ??

Reactie van de gemeente Haarlemmermeer hierop :

Geachte dorpsraad, even naar aanleiding van een vraag over verschillende soorten asfalt in Langerak en de omgeving van Tonnekamp.

Dat klopt en het zit als volgt:

*   In Langerak is een nieuw soort slijtlaag aangebracht, duurzamer dan voorheen en ook iets anders van uiterlijk als vroeger. De onderlaag was nog zo goed dat dit voldoende was om de levensduur voor een aantal jaren te verlengen

*   In de andere straten was het asfalt zo slecht geworden dat daar een laag asfalt van ongeveer 4 cm is verwijderd en vervangen door een nieuwe laag, waardoor ook deze straten er voorlopig weer tegen kunnen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 januari 2018:

Tijdens de laatste openbare vergadering van donderdag 18 januari 2018 werden een groot aantal belangrijke items besproken. We willen enkele items hieruit lichten :

1: Tijdens de vergadering informeerde een inwoner de dorpsraad dat ze al een aantal klachten had gestuurd naar Connexxion over het gebruik van de nieuwe regeling openbaar vervoer service van AML Flex. Drie e-mails waren al gestuurd met klachten. De dorpsraad heeft haar verzocht om de e-mails ook naar de dorpsraad te sturen zodat de dorpsraad ook op de hoogte is van deze problemen. Stuurt u klachten naar Connexxion wilt u dan ook een copy van deze email sturen naar dorpsraad@abbenes.net ? Heeft u andere berichten over deze service van AML Flex, wilt u dit ook aan de dorpsraad kenbaar maken ?

2. In het voorjaar zal er een schouw plaats vinden in Abbenes door de gemeente. De dorpsraad heeft al een aantal punten op papier waarnaar gekeken moet gaan worden, maar misschien heeft u ook bepaalde wensen waarnaar gekeken zou moeten worden... Heeft u een item voor de schouw laat het de dorpsraad weten via e-mail : dorpsraad@abbenes.net

3. Als u bepaalde punten heeft die u voor de schouw heeft maar eigenlijk niet zo lang kunnen wachten met bijvoorbeeld los liggende tegels, kapotte straatverlichting, enz. dan heeft de gemeente daar een speciale website voor maar er is ook een handige app zodat u direct een bericht kunt sturen. Deze app kunt u downloaden in de app store en vind u onder de naam Buiten Beter. Zeker de moeite waard om deze te downloaden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 januari 2018:

Uitnodiging voor de openbare vergadering op donderdag 18 januari a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 januari 2018 :
Notulen van de laatste gehouden openbare dorpsraad vergadering.


29 december 2017 :

Dorpsraad Abbenes doet een donatie aan OEV Abbenes voor de kerstmarkt.